Chinese Students

 
 

Contact Us

Address: Room 309, Tu Shu Guan, Dang Xiao, No. 27 BeiTaiPingZhuang Road
Beijing, 100088, China

Phone: +86 (0) 10 52838365, +86 (0) 10 51949280

Fax: +86 (0) 10 51413546

Email: china@setonhill.edu